Investeringsmulighet i nytt legekontor – bidra til å øke landets velferd!

investering-i-sykehjem

Investeringer i sykeshus og legekontor er en veldig lønnsom investering i flere europeiske land. Norge har gjort mye på den fronten grunnet god økonomi. Overnattingskrav på sykehus er tre ganger større enn den eksisterende kapasiteten i nesten alle deler av europa.

Ny investor har begynt bygging av et nytt sykehjem i Kroatia. Bygget vil ha en kapasitet på 150 innsatte – sykehuset vipper mot et firestjerners hotel. Anlegget er plassert på et område som har et litt spesielt rykte med tanke på nærmiljøet og folkene som bor her. Grunnet dette har investoren fått noen fordeler fra den kroatiske regjeringen.

Nærmiljøet har bare fått på seg et litt dårlig rykte grunnet historien der. Regjeringen og resten av folkene i denne delen av landet ser på dette som et godt prosjekt som vil bidra til et bedre miljø.

Investoren har kontaktet eiere av sykehus i Tyskland , som har vist stor interesse for samarbeid i fremtiden når anlegget er i drift. Dette samarbeidet er utformet slik at grupper av brukere tilbringer en måned til tre måneder i Kroatia.